Voorwaarden lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor, onze naam zegt het al, Gepensioneerden van Vopak. Maar wie mogen zich zo noemen? Daar is door het bestuur en de ledenvergaderingen goed over nagedacht en dat resulteerde in de volgende definitie in de statuten:

Leden kunnen zijn:

  • Gepensioneerden, pré-gepensioneerden en anderen die overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden van Vopak en/of op basis van een Vopak-Ouderenregeling, vrijwillig of verplicht, vervroegd uit dienst zijn getreden van bedrijven, waarbij Vopak en/of haar rechtsvoorgangers direct of indirect betrokken (geweest of zullen) zijn.
  • Dit betreft allen die recht hebben op een pensioen ten laste van de Stichting Pensioenfonds Vopak en/of andere pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen waarbij Vopak, en/of haar rechtsvoorgangers direct of indirect betrokken (geweest en/of zullen) zijn
  • Bij overlijden van het lid wordt het lidmaatschap voortgezet door degene die recht heeft op het nabestaandenpensioen van de overledene.

Wilt u zich aanmelden, dan kunt u dat doen door het inschrijfformulier in te vullen. Klik hier voor het inschrijfformulier. Wijzigingen kunt u doorgeven aan het secretariaat.

De jaarlijkse contributie bedraagt  € 12,50.

De premie wordt automatisch in januari geïncasseerd van de leden, die ons daarvoor toestemming hebben gegeven. Dat zijn vrijwel alle leden. Wie daartegen bezwaar had wordt geacht in november of december zelf € 12,50 over te maken aan Ver. Gepensioneerden Vopak VGV, banknummer NL80INGB0009694603.

Hier kunt u de Statuten lezen