Al in 2006 hadden wij contact met Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel (www.dennenheuvel.com) over het collectief lidmaatschap en publiceerden daarover op onze website onder Ledenvoorzieningen, terwijl u in de zone “Mijn VGV” kon vinden dat het collectief een premiereductie van 20% opleverde.

In 2008 moesten we vaststellen dat de voor het collectief noodzakelijke deelname van tenminste 25 leden niet gehaald was of niet bewezen kon worden.

Toch willen we het graag nog eens proberen. Wij verzoeken u daarom zich bij het secretariaat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of postadres in briefhoofd) te melden indien:

  • u inmiddels al lid bent van de herstellingsoordvereniging;
  • u wel kunt toezeggen lid te worden als het lukt een collectiviteit te vormen die 20% korting oplevert.

Ter nadere informatie hierbij een aantal citaten uit de laatste Nieuwsbrief van Dennenheuvel aan hun leden. Van belang i.v.m. de overheveling van de kortdurende revalidatie van AWBZ naar de basis-zorgverzekering:

 

Kortdurende revalidatie in 2013

Per 01-01-2013 komen er wijzigingen in de verzekering van de kortdurende revalidatie (ook wel herstelzorg). De kortdurende revalidatie zal vanaf 2013 verzekerd zijn in de Basisverzekering maar ook nog zoals nu, in de aanvullende polis, indien u die heeft afgesloten.

Afhankelijk van uw algemene gezondheid zijn er twee groepen:

  • De kortdurende revalidatie die vanaf 2013 wordt ver uit de Basisverzekering, is de zorg die wordt overgeheveld vanuit de AWBZ (heet daar nu ZZP 9a zorg) en heet vanaf 2013 in de Basisverzekering GRZ (Geriatrische Revalidatiezorg);

  • De kortdurende revalidatiezorg die nu al vanuit de Aanvullende polis wordt vergoed als herstelzorg blijft in 2013 hetzelfde. Het is aan te bevelen uw polis voor 2013 te controleren en te bezien of uw verzekeraar geen veranderingen heeft aangebracht in de verzekeringsvoorwaarden van uw Aanvullende polis.

Voorbeeld 1:

U krijgt een nieuwe heup. Uw algemene gezondheid is goed maar u heeft bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Deze combinatie van aandoeningen leidt tot de groep kortdurende revalidatie waarvan de kosten worden vergoed uit de Aanvullende polis.

Voorbeeld 2:

U krijgt een nieuwe heup. Uw algemene gezondheid is matig. U heeft bijvoorbeeld al jaren diabetes en hartfalen. U valt dan in de groep kwetsbare ouderen en deze combinatie van aandoeningen leidt tot de groep kortdurende revalidatie waarvan de kosten worden vergoed uit de Basisverzekering.

Wat betekent dit financieel?

Voorbeeld 1: De GRZ beschouwen we in dit geval ondanks het bestaan van de juiste criteria voor de basisverzekering, toch als kortdurende herstelzorg die vanuit de aanvullende polis vergoed wordt. U ontvangt een vergoeding uit uw Aanvullende polis; U ontvangt aanvullend een bijdrage van Herstellingsoord Vereniging Dennenheuvel; U betaalt het eventueel dan nog resterende bedrag zelf.

Voorbeeld 2: De kortdurende revalidatie wordt volledig uit de Basisverzekering vergoed. Het algemeen eigen risico van de basisverzekering is van toepassing.

Complicatie bij boorbeeld 2

Dennenheuvel dient dan in 2013 te beschikken over een contract voor de Basisverzekering met een zorgverzekeraar voor deze vorm van kortdurende revalidatie (GRZ) zodat de zorg ook daadwerkelijk uit de Basisverzekering kan worden vergoed.

In 2013 is hiervoor een contract noodzakelijk met de grootste regionale zorgverzekeraar (in ons geval Achmea). Zij contracteren dan de GRZ in 2013 ook voor ALLE andere zorgverzekeraars. Wij voldoen aan alle criteria en kwaliteitseisen,die aan een dergelijk contract worden gesteld. Voor 2013 is dat helaas nog geen garantie dat Dennenheuvel dit contract daadwerkelijk (in voldoende mate) kan afsluiten.

Ook zonder contract kunnen wij echter de GRZ wel leveren

Via de restitutiebepaling in uw natura basisverzekering en via de restitutie basisverzekering bestaat in 2013 de mogelijkheid de GRZ te declareren in de basisverzekering zonder contract. De vergoeding vanuit de restitutiepolis is hoger dan vanuit de natura polis. De premie van de restitutiepolis is echter nauwelijks hoger dan de premie van de natura polis!

In 2013 bestaat in ieder geval de restitutiepolis nog en uw verzekeraar heeft acceptatieplicht in de basisverzekering als u wilt switchen vanuit een natura polis naar een restitutiepolis. Voor de daaraan gekoppelde aanvullende polis heeft deze switch geen gevolgen.

De restitutiepolis waarborgt in 2013 daarnaast ook uw vrije keuze van behandelaar (ziekenhuis, specialist etc.).

 

AAN U DUS DE KEUZE!

Wat zijn uw voordelen in 2013 van een lidmaatschap van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel?

  • U ontvangt indien noodzakelijk een bijdrage van de vereniging in de kosten van uw revalidatie (zie voorbeeld 1).

  • U revalideert met een GRZ indicatie waarvan de vergoeding komt uit de basisverzekering. Van de vereniging krijgt u een bijdrage ter grootte van het daarbij te betalen deel voor algemeen eigen risico basisverzekering.

  • U heeft een voorrangspositie bij plaatsing in één van de twee herstellingsoorden van de Stichting Herstellingsoord Zorg Dennenheuvel: In Hilversum in Overbosch en in Bosch en Duin in De Terp.

  • Door onze tweede vestiging zal de stichting beter in staat zijn uw aanmelding te honoreren.

  • U kunt revalideren in de fantastische hotelachtige entourage van Dennenheuvel.

 

Tarieven Overzicht

Het verblijf bij Stichting Dennenheuvel kost in 2013 zowel in Hilversum als in De Terp € 255 per dag.

 

Tegemoetkomingen per dag op grond van duur lidmaatschap

Vanaf 9 maanden tot en met 5 jaar

€ 65

6 jaar tot en met 10 jaar

€ 75

11 jaar of langer

€ 90

Bij collectief lidmaatschap: vanaf 6 maanden

€ 75

 

Verzekering

Als de herstelzorg in uw aanvullende verzekering is opgenomen, kunt u een machtiging van uw verzekeraar nodig hebben. Dennenheuvel zorgt voor het aanvragen daarvan.

 

Contributiebedragen per 1 januari 2013

Deze zijn ongewijzigd sinds 1 januari 2006 en bedragen:

Leeftijd bij lid worden

Rechtstreeks lid

Collectief lid

Eerste lid, <65 *)

€ 50

€ 40,50

Eerste lid, > / = 65

€ 100

€ 81

Mede-lid, <65 *)

€ 25

€ 20,25

Mede-lid, > / = 65

€ 50

€ 40,50

*) de voor deze leeftijdsgroep geldende contributie wijzigt niet bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Aanmelden kunt u gemakkelijk doen via de website www.dennenheuvel.com, waar u op de pagina “Vereniging” kunt klikken op “Aanmelden lidmaatschap”. Bij "naam collectief" en "beschrijving collectief" dient u dan "VGV-Vopak" in te vullen.
Als dat niet mogelijk is, kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen.

Tot zover de kerngegevens, voor een uitvoerige beschrijving met illustraties verwijzen we naar de website: www.dennenheuvel.com

Contactgegevens:

 Herstellingsoord Overbosch / Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel
Soestdijkerstraatweg 102
1213 XH  Hilversum
Telefoon.:  035-2012666
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dennenheuvel.com