De VGV is in 2003 opgericht ter behartiging van de zakelijke belangen van de leden: gepensioneerden, hun partners en/of hun nagelaten betrekkingen.

De doelstellingen zijn:

  • de behartiging van de belangen van de leden met betrekking tot pensioenaanspraken op Pensioenfonds Vopak en/of fondsen waarbij Vopak betrokken is of was;
  • belangenbehartiging op het gebied van de gezondheidszorg en op sociaaleconomisch terrein;
  • het bevorderen en in stand houden van contacten met en tussen de leden, met Vopak, Vopak- bedrijven, de Stichting Pensioenfonds Vopak, Deelnemersraad en verdere relevante instellingen.

De VGV probeert dit te bereiken door:

  • verstrekken van informatie en advies aan haar leden;
  • uitgeven van periodieke bulletins, schriftelijk en/of via deze website;
  • medezeggenschap in Pensioenfonds via Deelnemersraad.                         
  • samenwerken met andere verenigingen en groepen, die een gelijksoortige doelstelling hebben;
  • aansluiting bij de koepelorganisatie NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden;
  • alle andere activiteiten welke bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel van de vereniging.

Onze leden kunnen kortingen krijgen op een compleet pakket verzekeringen en financiële diensten.

Op de pagina Lidmaatschap leest u wie lid kan worden van de VGV en is er de mogelijkheid u online aan te melden.

Vopak Senior is, net als de VGV, een gepensioneerdenvereniging voor mensen die rechtstreeks uit Vopak of zijn rechtsvoorgangers zijn gepensioneerd. En natuurlijk ook voor hun partners en nabestaanden.